Cala Blava

Cala Blava

12 8 1335 m² 2,200,000

ESTABLIMENTS (PALMA)

2 2 200 m² 295,000
Pareada en venta en Marratxí

Pareada en venta en Marratxí

4 4 1600 m² 998,000
Son Rapiña
New

Son Rapiña

5 4 536 m² 1,180,000
Son Vida

Son Vida

6 4 2207 m² 2,250,000
Villa en venta en Alaró

Villa en venta en Alaró

2 1 450,000
Villa en venta en Alaró

Villa en venta en Alaró

2 1 490,000
Villa en venta en Algaida

Villa en venta en Algaida

4 3 60 m² 270,000
Villa en venta en Algaida

Villa en venta en Algaida

3 3 2800 m² 325,000
Villa en venta en Algaida

Villa en venta en Algaida

4 2 15300 m² 600,000
Villa en venta en Algaida

Villa en venta en Algaida

2 2 4000 m² 412,500
Villa en venta en Arabella Park

Villa en venta en Arabella Park

3 2 600 m² 1,484,999